ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Зорчић, Самостални стручни сарадник за обуку структура система заштите и спасавања становништва
Телефон: 051 244 443
E-мејл: mirjana.zorcic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање Потврде о висини штете настале усљед елементарних непогода – поплава 2014. године – из службених евиденција Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем упрвавном поступку, чл. 159. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/ 10); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17) и Правилник о вођењу и одржавању Регистра административних поступака (Чланови 6.7.8 и 9.)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 KM Tаксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/назив правног лица
ЈМБ/ЈИБ
Контакт адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан. Рок за рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац захтјева

Start typing and press Enter to search