ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мирјана Зорчић, Самостални стручни сарадник за обуку структура система заштите и спасавања становништва
Телефон: 051/ 244-444 лок 733
E-мејл: mirjana.zorcic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела финансијских средстава из буџета, удружењима грађана која су од интереса за заштиту и спасавање Града Бања Лука усљед појаве природних и других несрећа у циљу обезбјеђења услова за извршавање постављених задатака из надлежности Одсјека за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о вођењу и одржавању Регистра административних поступака (Чланови 6.7.8 и 9.)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења грађана
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт особа
Контакт телефон
жиро-рачун
Јавни позив број
Расписаним дана
Објављеним у
Пријављујем пројекат из области
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о упису у јединствени регистар удружења грађана (за подносиоца и евентуалне партнере) Основни суд у Бањој Луци Копија
Биланс стања и биланс успјеха за претходну годину (осим ако је удружење регистровано у години објављивања јавног позива) АПИФ Копија
Приједлог пројекта удружења грађана за суфинансирање из области цивилне заштите (Прилог 1, Образац ПП ЦЗ-1) Странка Оригинал
Финансијски план пројекта из области цивилне заштите (Прилог 2,Образац ФИ ЦЗ-2) Град Бања Лука Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава и достављања извјештаја.
ПРЕУЗИМАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА Преузмите јавни позив
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац захтјева
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ИЗВЈЕШТАЈА Преузмите образац финансијског и наративног извјештаја