ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет Градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за сарадњу са грађанима – Канцеларија за грађане
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Послови Градоначелника
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Николина Рачић, Шеф канцеларије за грађане
Телефон: 051/ 244-563
E-мејл: nikolina.racic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Информисање странака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о слободи приступа информацијама, члан 4. („Службени гласник Републике Српске“, број 20/01); Закон о локалној самоуправи, члан 43. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Документи у вези предмета обраћања градоначелнику Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 1 дан. Рок за рјешавање потпуног захтјева 15 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ
ПРЕУЗИМАЊЕ ВОДИЧА ПРЕУЗМИТЕ ВОДИЧ