ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Кабинет Градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за правна питања
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Наташа Вукмировић, Шеф Одсјека за правна питања
Телефон: 051/ 244-563
E-мејл: natasa.vukmirovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Законита продаја, замјена или куповина некретнина.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 30. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); Закон о стварним правима, члан 348. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15); Закон о експропријацији, чл. 2, 23. и 28. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 112/06,37/07, 110/08 и 79/15); Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/14, 8/15, 10/16 и 4/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
З.К. Уложак РУГИПП, П.Ј. Бања Лука Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума са РУГИП-ом (странка плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист РУГИПП, П.Ј. Бања Лука Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума са РУГИП-ом (странка плаћа таксу/накнаду)
Копија катастарског плана РУГИПП, П.Ј. Бања Лука Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума са РУГИП-ом (странка плаћа таксу/накнаду)
Увјерење пореске управе о измиреним пореским обавезама за некретнину Пореска управа РС Оригинал
Доказ о уплати кауције за учешће на лицитацији (код продаје путем лицитације) Банка Оригинал
Број текућег рачуна код куповине од стране Града Банка Оригинал
Идентификациони документ МУП РС Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац