ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за културу, социјалну заштиту, удружења грађана и вјерске заједнице
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Обачкић, ССС за демографију
Телефон: 051/244-494
E-mail: dragana.obackic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поједноставити странкама процедуру начина додјеле новчане помоћи приликом рођења дјетета
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о додјели новчане помоћи приликом рођења дјетета („Службени гласник Града Бања Лука“ број 37/21)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
ЈМБ
Број текућег рачуна
Навести за које дијете се тражи новчана помоћ
(Прво, друго, треће, четврто,…)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Увјерење о пребивалишту на територији Градa Бања Лука у непрекидном трајању двије године и дуже, за носиоца права МУП Оригинал
2. Број текућег рачуна носиоца права Банка Копија
3. Кућна листа Град Бања Лука Оригинал
4. Увјерење о пребивалишту на територији Градa Бања Лука за дијете МУП Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 15 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До дозначавања средстава у складу са донесеним рјешењем о праву на новчану помоћ
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ