ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за образовање, здравство, омладину и спорт
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јадранка Илић, ССС за образовање
Телефон: 051/244-444 локал 706
E-мејл: jadranka.ilic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Суфинансирање трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи на територији Града Бања Лука као мјера пронаталитетне политике Града Бања Лука, која се реализује на основу пројекта „0 дјеце на листама чекања за вртић“
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) члан 25, 59. и 82. став 3, члан 25. 67. и 83. Статута Града Бања Лука(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 14/18 и 9/19) и Одлуке о утврђивању суфинансирања трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи на територији Града Бања Лука(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 09/22) и Правилника о суфинансирању трошкова услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи на територији Града Бања Лука( „Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/22 и 20/22);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Контакт телефон
Контакт адреса
Приватна предшколска установа
Име дјетета
Број текућег рачуна
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Увјерење о пребивалишту за подносиоца захтјева, у којем се види да је подносилац захтјева, у вријеме подношења захтјева, пријављен минимално 2 године на територији Града Бања Лука МУП; ЦИПС Оригинал Не старије од 6 мјесеци
2. Потврда да дијете не може да се упише у припадајући вртић по мјесту становања у ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ из разлога недовољног капацитета ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Оригинал
3. Уговор са приватном предшколском установом са територије Града Бања Лука Приватна предшколска установа Оригинал или овјерена копија Установа мора имати Рјешење надлежног министарства о одобрењу за рад предшколске установе и бити уписана у Регистар предшколских установа
4. Копија картице текућег рачуна Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До даљњег, у складу са расположивим средствима у Буџету Града за ту намјену
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ