ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Мира Кецман, ССС за здравство
Телефон: 051/244-444
E-мејл: mira.kecman@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поједноставити странкама (организацијама) процедуру начина конкурисања на средства из Буџета Града и бољи увид и праћење достављања извјештаја.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о суфинансирању пројектних/програмских активности удружења грађана из области здравства, науке и образовања са подручја Града Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 10/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
План и програм организације за текућу годину и Извјештај о раду организације за претходну, усвојене на Скупштини организације Организација која предаје захтјев Овјерена копија
Биланс стања и биланс успјеха за протеклу годину Организација која предаје захтјев Овјерена копија
Опис програмских активности омладинских организација, организација за младе вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ (Образац-1) Организација која предаје захтјев Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До усвајања извјештаја.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац