ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Давор Стрика – самостални стручни сарадник за питања младих
Телефон: 051 244 444 – локал 713
E-mail: davor.strika@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у Омладински регистар Града Бања Лука је услов да организација конкурише на средства из Буџета Града Бања Лука (област: oмладинско организовање)
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о омладинском организовању Републике Српске, чл. 46, 50. и 89. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12); Правилник о упису у Омладински регистар Града Бања Лука, члан 1. („Службени гласник Града Бања Лука“, број 10/14);
Правилник о измјенама Правилника о упису у Омладински регистар Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 6/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Регистарски број
Овлаштено лице
Контакт телефон
Web/E-mail
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Записник са скупштине Орган организације Оригинал
Одлуке о промјенама Орган организације Оригинал
Нови или измјењени статут Основни суд у сједишту Окружног суда Овјерена копија
Рјешење надлежног суда и министарства о извршеним промјенама Министарство за породицу, омладину и спорт Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 15 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До нове статусне промјене.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац