ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Давор Стрика – самостални стручни сарадник за питања младих
Телефон: 051 244 444 – локал 713
E-mail: davor.strika@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поједноставити странкама (организацијама) процедуру начина конкурисања на средства из Буџета Града и бољи увид и праћење достављања извјештаја (намјенског правдања средстава).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о омладинском организовању Републике Српске, чл. 2 тачка 1. алинеја 4. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12); Омладинска политика Града Бања Лука, 2018-2022. година („Службени гласник Града Бања Лука“ број 4/18);Правилник о додјели средстава за суфинансирање појединачних програмских активности омладинских организација, организација за младе, вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ („Службени гласник Града Бања Лука“ број 6/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив организације
Овлашћено лице
Регистарски број и датум уписа у Омладински регистар Град Бања Лука
Контакт адреса
Контакт телефон
ЈИБ
Жиро-рачун
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
План и програм организације за текућу годину и Извјештај о раду организације за претходну, усвојене на Скупштини организације Организација која предаје захтјев Овјерена копија
Биланс стања и биланс успјеха за протеклу годину АПИФ Овјерена копија
Опис програмских активности омладинских организација, организација за младе вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ (Образац-1) Образац јединице локалне самоуправе Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 15 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До нове статусне промјене.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац