ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-444 локал 710

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Праћење рада студентских организација и испуњености услова који се траже за наставак сарадње са Градом Бања Лука.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о високом образовању, члан 135. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11 и 84/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив студентске организације
Адреса
ЈИБ
Контакт телефон
Контакт особа
Број жиро рачуна
Банка
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Годишњи програм рада Странка Овјерена копија
Извјештај о раду за претходну годину Странка Овјерена копија
Финансијски извјештај за претходну годину Странка Овјерена копија
Начин и износ финансирања од других установа и донатора ( ако има) Донатор Оригинал
Обавјештења о организацији научних скупова од интереса за град, друге врсте манифестација и такмичења, јубилеја у текућој години Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац