ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Давор Стрика – самостални стручни сарадник за питања младих
Телефон: 051 244 444 – локал 713
E-mail: davor.strika@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поједноставити странкама (младима) процедуру начина конкурисања на средства из Буџета Града и бољи увид и праћење достављања извјештаја (намјенског правдања средстава).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о омладинском организовању Републике Српске, чл. 2 тачка 1. алинеја 1. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12); Правилник о додјели jеднократних новчаних помоћи из буџета Града намјењених младима (од 15 до 30 година), члановима омладинских организација, организација за младе („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 16/13, 4/15 и 6/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
Адреса становања
Контакт телефон
ЈМБГ
Број текућег рачуна
Разлози за додјелу помоћи
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта (за млађе од 18 година – лична карта родитеља) МУП Копија
Број текућег рачуна Банка Копија
Препоруку омладинске организације, организације за младе Организација Оригинал
Потврду (доказ) о чланству омладинске организације, организације за младе Организација Оригинал
Потврда о пребивалишту МУП Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 15 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац