ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Давор Стрика – самостални стручни сарадник за питања младих
Телефон: 051 244 444 – локал 713
E-mail: davor.strika@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у Омладински регистар Града Бања Лука је услов да организација конкурише на средства из Буџета Града Бања Лука.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о омладинском организовању, чл. 46, 50. и 89. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12); Правилник о упису у Омладински регистар Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 10/14 и 6/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса
ЈМБГ
Број личне карте
Контакт телефон
Web/E-mail
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев за упис – образац 2. Образац јединице лок. самоуправе Оригинал
Овјерен оснивачки акт или уговор о удруживању – само за Омладински савјет Града Орган организације Овјерена копија
Овјерен статут Суд Овјерена копија
Листа оснивача (правна и физичка лица) и листу чланова– образац 3) Образац јединице лок. самоуправе Оригинал
Листа чланова који су у органима управљања – образац 3а) Образац јединице лок. самоуправе Оригинал
Рјешење о упису у судски регистар Суд Овјерена копија
Рјешење о упису у омладински регистар министарства Министарство породице, омладине и спорта Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 15 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно или до статусне промјене или до брисања из регистра.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац