ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдсјек за образовање, здравство, омладину и спорт
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сњежана Кесеровић, ССС за стипендије, ученички и студентски стандард
Телефон: 051 244 496
E-мејл: snjezana.keserovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела стипендија ученицима и студентима, као један вид помоћи у школовању (за стипендије по основу социјалног статуса), подстицаја уписа дефицитарних занимања и струка, а успјешним ученицима и студентима као награда за марљивост у раду и постигнуте резултате.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ученичком стандарду, члан 19. („Службени гласник Републике Српске“, број 72/12); Закон о студенстком стандарду, члан 4. („Службени гласник Републике Српске“, број 63/21); Закон о локалној самоуправи, чл. 22. и 39. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19); Одлука о додјели стипендија Града Бања Лука ученицима средњих школа и студената првог циклуса на високошколским установама („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/16, 23/17 и 13/22); Одлука о утврђивању висине средстава за стипендирање ученика и студената из Буџета Града Бања Лука, висини стипендије, дефицитарним и суфицитарним занимањима-за школску/академску 2022/2023. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број 28/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
JMБ
Адреса
Контакт телефон
Врста стипендије
Подаци о ученику
Подаци о студенту
Да ли остварујете право на стипендију од другог даваоца
Да ли сте примали стипендију Града Бања Лука
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење (потврду) о упису у разред/годину студија као редован ученик (студент) Образовна установа Оригинал; Овјерена копија
Свједочанство завршеног разреда, а за успјех у школи задња три разреда Образовна установа Оригинал; Овјерена копија
Прва страна индекса ( за студенте) Странка Овјерена копија
Рјешење о породичној/личној инвалиднини ( дјеца погинулих бораца, РВИ, ЦЖР) Град Бања Лука- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал; Овјерена копија; Копија Прибавља се по службеној дужности
Кућна листа (дјеца из породица са четворо и више дјеце) Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал; Овјерена копија
Увјерење Центра за социјални рад (за стипендије по социјалном статусу) Ј.У. Центар за социјални рад Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о мјесту пребивалишта на подручју града МУП Оригинал; Овјерена копија
Увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном са високошколске установе Високошколска установа Оригинал; Овјерена копија
Број текућег рачуна Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за преглед потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац