ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Далиборка Гаћеша, ССС за културно умјетнички аматаризам
Телефон: 051/051/244-444 локал 758
E-мејл: daliborka.gacesa@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Испуњавање законске обавезе удружења.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о удржењима и фондацијама, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења
Раздобље за које се подноси извјештај
Број регистра удружења код Основног суда
Адреса удружења
Чланови
Секције
Приходи
Раходи по основу дјелатности
Расходи по основу наступа
Расходи по основу програма и манифестација
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Образац (Извјештај о раду удружења и организ. културно-умјетничког аматеризма) Град Бања Лука- Одјељење за друштвене дјелатности Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац