ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове – здравствена инспекција
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анка Родић-Гаврић, здравствени инспектор
Телефон: 051/244-475
E-mail: anka.r.gavric@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ископавање и превоз посмртних остатака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о заштити становништва од заразних болести, члан 44. („Службени гласник Републике Српске“, број 14/10); Правилник о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица, чл. 1, 5, и 10. („Службени гласник Републике Српске“, број 11/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подаци о умрлом лицу (за удате жене и дјевојачко презиме)
Сродство
Мјесто и назив гробља
Датум ископавања посмртних остатака
Преношење умрлог лица врши се у пратњи
Превозно средство којим ће се вршити превоз
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извјештај о узроку смрти Здравствена установа Оригинал
Потврда- доказ о мјесту сахране ЈКП Градско гробље а.д. Бања Лука Оригинал
Извод из МКУ Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
Писмена сагласност чланова породице Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 10 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац