ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове – ветеринарска инспекција
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Горан Мишић, ветеринарска инспекција
Телефон: 051/ 244-447
E-мејл: goran.misic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Провјера хигијенске исправности меса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству Босне и Херцеговине, члан 13. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 34/02); Закон о ветеринарству Републике Српске, члан 15. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/08 и 12/06); Закон о храни Републике Српске, члан 17. („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09); Закон о храни Босне и Херцеговине, члан 14. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 50/04); Правилник о хигијени хране животињског пријекла („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 103/12); Одлука о висини и начину наплате накнаде за ветеринарско санитарне прегледе („Службени гласник Републике Српске“, број 17/05); Правилник о организацији службених контрола производа животињског поријекла намијењених исхрани људи („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 103/12); Правилник о хигијени хране („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 04/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за преглед меса Накнада се плаћа у КМ/једној животињи: 5 – за говеда млађа од 30 мјесеци; 8 – за говеда преко 30 мјесеци; 5 – за коња; 4 – телад; 3,5 свиње до 10 грла; 2,5 преко 10 грла; 1,5 – за јагњад и прасад; 0,04 – за перад; 5 – за дивљач; 1,5 – за ситну дивљач. 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 7 дана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.