ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове – ветеринарска инспекција
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Горан Мишић, Ветеринарска инспекција
Телефон: 051/ 244-447
E-мејл: goran.misic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање потврде о здравственом стању робе животињског поријекла ради пуштања у промет.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству Босне и Херцеговине, члан 17. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 34/02); Закон о ветеринарству Републике Српске, члан 15. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/08 и 12/06); Закон о храни Републике Српске, чл. 57. и 58. („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09); Закон о храни Босне и Херцеговине, члан 23. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 50/04); Одлука о висини накнаде за издавање ветеринарских цертификата и потврда у унутрашњем промету („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 51/04); Одлука о висини и начину наплате накнаде за ветеринарско санитарне прегледе („Службени гласник Републике Српске“, број 17/05).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за ветеринарско санитарни преглед робе животињског поријекла 7 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лабораторијске налазе за робу Овлаштена лабораторија Оригинал
Доказ о уплати накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 дан
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.