ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове – ветеринарска инспекција
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марко Сабљић, ветеринарска инспекција
Телефон: 051/ 244-447
Е-mail: marko.sabljic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање цертификата за извоз робе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству Босне и Херцеговине, члан 24. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 34/02); Закон о ветеринарству Републике Српске, члан 15. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 42/08 и 12/06); Закон о храни Републике Српске, члан 37. („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09); Закон о храни Босне и Херцеговине, члан 23. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 50/04); Одлука о висини накнаде за издавање ветеринарских цертификата и потврда у унутрашњем промету, сви чланови („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 51/04); Одлука о висини и начину наплате накнаде за ветеринарско санитарне прегледе, сви чланови („Службени гласник Републике Српске“, број 17/05).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Цертификат из земље добављача Продавац Оригинал
Лабораторијске налазе за робу Овлаштена лабораторија Оригинал
Catch цертификат Земља извозница Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 8 дана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.