ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/244-507, 051/244-508, 051/244-523
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА По поднијетом захтјеву жртава ратне тортуре, проводи се управни поступак и утврђује статус жртве ратне тортуре, те признају права на мјесечно новчано примање, здравствено осигурање, ослобађање партиципације, бањску рехабилитацију и подстицај за запошљавање и самозапошљавање, у складу са одредбама Закона о заштити жртава ратне тортуре
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити жртава ратне тортуре („Службени гласник Републике Српске“ број 90/18), члан 14. став 1
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса
Телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Увјерење да је подносилац био изложен тортури (по службеној дужности, прибавља орган који води поступак) Републички центар за истраживање рата
Остали докази о претрпљеној тортури (правоснажне судске одлуке, исправе, увјерења, службени акти, и документа настали у вршењу службене дужности или јавног овлашћења, налази вјештака, записници о увиђају, изјаве странака и свједока дате надлежном органу, потврда Међународног црвеног крста) Судови, институције које врше јавна овлашћења, вјештаци, Међународни црвени крст
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана.Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац