ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/233-145
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Бањска рехабилитација ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 39. и 60. („Службени гласник гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Пројекат бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС (Акт министарства рада и борачко-инвалидске заштите. Објављује се на званичној интернет страници Министарства); Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања РВИ и чланова породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата РС (Дневне новине „Глас Српске“, званична интернет страница Министарства рада и борачко инвалидске заштите); Буџет РС-грант-461300- пројекат бањске рехабилитације.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима РВИ или чл. породице погинулог борца Град Бања Лука- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија
Рјешење надлежног органа о категоризацији бораца Град Бања Лука- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија
Изјава о заједничком домаћинству (само за ППБ) Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације Здравствена установа Оригинал; Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и прослијеђивања надлежном министарству 7 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сва документација која се налази у надлежности Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, одјељење прибавља службеним путем. Рјешење издаје Министарство рада и борачко-инвалидске заштите које проводи поступак за текућу годину и у складу са тим и израђује образац.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До реализације пројкета за текућу годину.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА