ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 233-145
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање стамбених питања корисника борачко-инвалидске заштите.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 39. и 60. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12); Уредба о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме (име оца) и име
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о статусу члана породице погинулог борца Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал; Копија орган прибавља по службеној дужности
Рјешење о статусу ратног војног инвалида Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал; Копија орган прибавља по службеној дужности
Потврда, увјерење, уговор, рјешење о стамбеној ситуацији Странка Оригинал; Копија
Рјешење о дужини војног ангажовања у рату Град Бања Лука- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал; Копија
Кућна листа Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал; Копија
Рјешење о војном инвалидитету или цивилном инвалидитетом- орган по службеној дужности; налаз, оцјена и мишљење надлежне љекарске комисије у случају неспособности за рад Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал; Копија
Рјешење о социјалној ситуацији Центар за социјални рад Оригинал; Копија
Рјешење о статусу члана породице цивилне жртве рата Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Оригинал; Копија орган прибавља по службеној дужности
Лице које је имало статус избјеглог или расељеног лица, односно чија је непокретна имовина (стан, кућа, земљиште) остала изван територије Републике, дужно је да приложи доказе да та имовина није / јесте враћена, замијењена, продата или уништена Надлежни катастар Оригинал; Копија
Чињеница да лице јесте/није наплатило ратну материјалну штету може се доказивати и његовом писменом изјавом, датом под пуном одговорношћу Странка Оригинал; Копија
Писмена изјава подносиоца захтјева довољна је за доказивање чињенице да он нема намјеру да се врати у раније мјесто становања Странка Оригинал; Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сва документација која се налази у надлежности Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, одјељење прибавља службеним путем. Рјешење издаје Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА