ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/233-145
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање стамбених питања корисника борачко-инвалидске заштите.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, чл. 39. и 60. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Правилник о рјшавању стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих инвалида, ратних војних инвалида и бораца ( „Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 31/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме (име оца) и име
Адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о утврђеном статусу члана породице погинулог борца/умрлог ратног војног инвалида са правом на породичну инвалиднину утврђеном статусу ратног војног инвалида са правом на личну инвалиднину/статусу борца/статусу ЦЖР-а или МВИ-а Град Бања Лука-Одјељење борачко-инвалидске заштите Оригинал; Копија
Рјешење о утврђеном статусу ратног војног инвалида са правом на личну инвалиднину/статусу борца/статусу ЦЖР-а или МВИ-а Град Бања Лука-Одјељење борачко-инвалидске заштите Оригинал; Копија
Ако подносилац захтјева станује као подстанар, најмање годину дана, уговор о подстанарском односу или овјерену изјаву станодавца Странка, станодавац Оригинал; Копија
Рјешење, односно увјерење ако лице станује у напуштеној имовини или користи накнаду за алтернативни смјештај Министарство за избјегла и расељена лица Оригинал; Копија
Ако лице станује код родитеља, родитеља брачног друга или код дјеце, овјерена изјава Изјава родитеља, односно дјеце Оригинал
Увјерење о посједовном и власничком стању из ранијег и садашњег мјеста пребивалишта, за сваког пунољетног члана породичног домаћинства Републичка управа за геодетске и имовинско- правне послове Оригинал; Копија
Увјерење из мјеста пребивалишта о чињеници да ли је кућа или стан враћени у посјед, да ли је порушена или обновљена, да ли је замијењена, дарована или прометована Увјерење надлежног органа управе Оригинал; Копија
За случај прометовања стана или куће примјерак купопродајног уговора Странка Оригинал; Копија
Увјерење о пребивалишту за све чланове домаћинства МУП Оригинал; Копија
Налаз и мишљење о обољењу Јавна здравствена установа Оригинал; Копија
Увјерење надлежног органа или овјерена изјава подносиоца пријаве да ли је подносилац пријаве наплатио материјалну или нематеријалну штету Министарство финансија или подносилац изјаве Оригинал; Копија
За погинуле или рањене до 19.5.1992. године увјерење о наплаћеној или ненаплаћеној ратној и нематеријалној штети Министарство финаснија Оригинал; Копија
Увјерење органа гдје је подносилац пријаве корисник и гдје тренутно користи породичну, односно личну инвалиднину да ли су му додјељивана материјална и новчана средства за изградњу, односно куповину стана или куће Град Бања Лука-Одјељење борачко-инвалидске заштите Оригинал; Копија
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сва документација која се тражи од странке приликом расписивања конкурса, а у надлежности је Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, Одјељење прибавља по службеној дужности.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Образац се израђује прије расписаног конкурса.