ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/233-141 ; 051/233-142
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пријава података у војној евиденцији због промјене мјеста пребивалишта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, тачка 17. („Службени гласник Републике Српске“, број 105/06).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о одјави из војне евиденције, општина/град одјаве и датум одјаве
Датум, година и општина рођења
Мјесна заједница, улица и број становања на подручју Града Бања Лука, телефон
Период служења војног рока
Националност
Завршена школа
Посљедња оцјена способности за војну вјежбу (способан, ограничено способан или неспособан), датум оцјене, која комисија је вршила оцјену способности, тачка списка болести, рјешењем број
ВЕС (основни) ВЕС (допунски)
Чин, наредба, број, од
Учешће у рату од до у ВП
Рањен у увјерење ВП број од
РВИ групе са % тјелесног оштећења организма по рјешењу број од године
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 15 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац