ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/233-141, 051/233-142, 051/233-144
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на признавање учешћа у рату које може да се користи за додјелу дуплог радног стажа, борачког додатка и сл.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, члан 128. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о начину остваривања права и дужности посланика Народне скупштине Републике Српске, члан 7а. („Службени гласник Републике Српске“, број 19/96); Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, тачка 11а. („Службени гласник Републике Српске“, број 105/06); Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/06, 62/06, 72/06 и 45/07); Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција, члан 15. став 3. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/12 и 1/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о категорији борца
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Копија војне књижице Град Бања Лука- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Овјерена копија
Остала доументација- увјерење војне поште, изјаве свједока…. Странка Оригинал; Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 7 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешење издаје Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац