ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/233-145
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на здравствено осигурање (заштиту) лица обухваћених законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 11, 12, 34, 51 и 68. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о заштити цивилних жртава рата, чл. 8. и 20. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Увјерење/потврда фонда ПИО РС Фонд ПИО РС Оригинал; Овјерена копија
Увјерење завода за запошљавање Завод за запошљавање РС Оригинал; Овјерена копија
Увјерење Пореске управе Пореска управа Оригинал; Овјерена копија
Увјерење Фонда здравственог осигурања Фонд здравственог осигурања Оригинал; Овјерена копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал; Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 7 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешење издаје Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До наступања промјене- раскидних услова која су од значаја за кориштење права.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац