ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/244-507; 051/244-508; 051/244-523; 051/244-620
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења као основ за признавање статуса и права у складу са важећим законским одредбама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 127. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о садржају и вођењу војних евиденција, број 9. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/12 и 1/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Медицинска документација о лијечењу након рањавања, повређивања, изјаве свједока Здравствене установе Копија и изјаве овјерене код органа управе
Увјерење о ангажовању у оружаним снагама Град Бања Лука, Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Увјерење о ангажовању у оружаним снагама прибавља се по службеној дужности уколико наведено увјерење издаје Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Града Бања Лука.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 7 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешење издаје Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Привремено и трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац