ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/244-507, 051/244-508
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђује статус ЦЖР/члана породице ЦЖР, као и признавање права на новчана примања-породична инвалиднина или лична инвалиднина.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата, чл. 2. и 3. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/10); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета („Службени гласник Републике Српске“, број 100/12); Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета, сви чланови („Службени гласник Републике Српске“, број 100/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име оца
Адреса становања
Контакт телефон
Подаци о категорији инвалидности и чињеници смрти
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Увјерење о заробљавању или размјени, увјерење о идентификацији посмртних остатака или есхумацији посмртних остатака- зависно од поднесеног захтјева (лична или породична инвалиднина) Комисије за размјену, МЦК, Комисија за идентификацију Копија
Медицинска документација Надлежне здравствене установе Копија
Изводи из матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих, увјерење о држављанству РС Матична служба Копија
Записник о увиђају МУП Копија-ако нема писаних доказних средстава
Изјаве свједока Странка Копија
Увјерења о редовном школовању Образовне установе Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ