ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/244-507, 244-508, 244-523, 244-620
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање статуса ради остваривања повластица предвиђених законом, признавање права на новчана примања-породична инвалиднина.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 10. и 63. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име оца
Адреса становања
Контакт телефон
Подаци о погибији
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Увјерење о учешћу у рату Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Увјерење о учешћу у рату прибавља се по службеној дужности уколико наведено увјерење издаје Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Града Бања Лука.
Увјерење о околностима погибије Војна пошта, Министарство рада и борачко- инвалидске заштите РС Копија
Изводи из матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих Матична служба Копија
Увјерења о редовном школовању Образовне институције Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ