ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефони: 051/244-508, 244-507, 244-523, 244-620
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање статуса РВИ ради остваривања повластица предвиђених законом, те признавање права на новчана примања-лична инвалиднина.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 5. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета, чл.1-20 („Службени гласник Републике Српске“, бр.100/12 и 32/14); Листа процента војног инвалидитета, тачке 1-302 ( „Службени гласник Републике Спске“, бр. 100/12 и 32/14 ); Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак, чл. 1-8 („Службени гласник Републике Српске“, бр.100/12 и 32/14); Правилник о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ, чл. 1-7 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/12 и 32/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Подаци о рањавању/повређивању/ болести
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Увјерење о учешћу у рату Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија Увјерење о учешћу у рату прибавља се по службеној дужности уколико наведено увјерење издаје Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Града Бања Лука.
Увјерење о околностима рањавања/повређивања Војна пошта, Министарство рада и борачко- инвалидске заштите РС Копија
Медицинска документација о лијечењу са временским важењем предвиђеним законом Медицинске установе Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац