ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/233-143
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање статуса и категорије борца, по основу којих наведена лица остварују одређена права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, чл. 27. 87. и 110. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о опшем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме и име подносиоца захтјева
Име једног родитеља
Контакт адреса
Контакт телефон
Име и презиме умрлог борца (уколико се захтјев подноси за покојног сина/мужа/оца)
Име једног родитеља погинулог борца (уколико се захтјев подноси за покојног сина/мужа/оца)
ЈМБГ умрлог борца (уколико се захтјев подноси за покојног сина/мужа/оца)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Увјерење о учешћу у рату Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал; Копија Увјерење о учешћу у рату прибавља се по службеној дужности уколико наведено увјерење издаје Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Града Бања Лука.
Извод из матичне књиге умрлих (за умрлог борца) Матична служба Копија
Повеља о одликовању за одликоване борце Предсједник РС Копија
Овјерена пуномоћ за лица са пребивалиштем изван РС Странка Оригинал; Овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац