ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управљање непокретном имовином града
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Социјално становање
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Aнтонић Милијана, Самостални стручни сарадник за имовину Града
Телефон: 051/220-286
E-mail: milijana.antonic@banjaluka.rs.ba
СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ избјеглим и расељеним лицима које користе стамбене јединице по моделу социјалног становања у насељу Куљани
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА

Закон о социјалном становању – члан 18, став 2 („Службени гласник Републике Српске“, број 54/19),

Одлука о поступку субвенционисања закупнине – члан 2, подтачка 2 („Службени гласник Града Бања Лука“, број 19/20)

Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лични подаци, подаци о тренутним условима становања, број чланова домаћинства, величина стамбене јединице, висина закупнине, основ за остваривање права на субвенцију
ДОКУМЕНТАЦИЈА ***документација је побројана у обрасцу захтјева**
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 15 дана.
Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) неограничено од дана регистрације
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ

Start typing and press Enter to search