ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 425

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање издавања мјесечних карти за паркирање у првој или другој зони.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Правилник о условима, начину коришћења, организацији, начину наплате и контроле паркирања на јавним паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања на подручју Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука број 24/17) ; Одлука о безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука број 20/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за годишњу или мјесечну карту Прва зона: Цијена мјесечне паркинг карте, која се може користити на свим паркиралиштима, осим у јавној гаражи, износи 100 КМ а годишња 1000 КМ. Друга зона: Цијена мјесечне паркинг карте износи 40 КМ, а годишња 400 КМ. 555-007-120-348-8860 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Саобраћајна дозвола МУП РС Копија
Доказ о уплати накнаде Банка Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Календарски мјесец или годину.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.