ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за саобраћај и путеве
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за саобраћај
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Саобраћај
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051 244 425

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе за власника, односно корисника чамца, да би обављао пловидбу у сврху рекреације, спорта, риболова, превоза и сл.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, чл. 102. и 104. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 58/01, 33/06, 1/08 и 100/11); Правлник о упису чамаца у регистар, издавање пловидбене дозволе и означавања чамаца регистарским ознакама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 3/07 и 56/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за кориштење објеката безбједности пловидбе 50 KM за чамце без моторног погона, 100 KM за чамце са моторним погоном, 50 KM корисници водених површина на којима нема уређених пловних путева и власници плутајућих објеката који се користе за властите потребе, спорт и рекреацију плаћају накнаду 562-099-0000-0556-87 Буџет Републике Српске
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Назив правног лица
Адреса
ЈМБ
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Означити (регитрација, издавање дозволе или продужење)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о способности за пловидбу Надлежна капетанија или овлаштено правно лице Оригинал
Свједочанство о баждарењу чамца Надлежна капетанија или овлаштено правно лице Оригинал
Записник о извршеном основном (редовном) вандредном прегледу Надлежна капетанија или овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о власништву чамца и мотор Странка Оригинал
Пловидбена дозвола (код продужења пловидбене дозволе) Град Бања Лука- Одјељење за саобраћај и путеве Оригинал
Увјерење о плаћеном порезу на употребу чамца, пловећих постројења и јахти Пореска управа Оригинал
Доказ о уплати таксе и накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ