ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Милица Вукелић – ССС за геодетске послове ; Мијатовић Младен – CCC за геодетске послове
Телефони: 051/244-444 – локал 636 ; 051-244-444, локал – 734
E-mail: milica.vukelic@banjaluka.rs.ba ; mladen.mijatovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Добијање рјешења о додјели кућног броја ради остваривања одређених права код надлежних органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима, члан 20. („Службени гласник Града Бањалуке бр. 24/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ 555-007-1203-4888-60 или таксена марка Врста прихода:722131; Буџетска организација: 9999999; Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
Контакт особа (правна лица)
Контакт адреса
Контакт телефон
Број парцеле (нови премјер)
Катастарска општина
Адреса објекта
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
УТ услови Овлаштено правно лице или Град Бања Лука-Одјељење за просторно уређење Копија
Основа приземља са назначеним улазима у стамбени и пословни дио објекта (стамбене улазе означити бројем или ознаком ламеле) Странка Копија за стамбене/стамбено-пословне/пословне зграде
Грађевинска дозвола или Рјешење о утврђивању легалности Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Копија
Копија катастарског плана РУГИПП П.Ј. Бања Лука Копија
Посједовни лист/Лист непокретности РУГИПП П.Ј. Бања Лука Копија
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал/Таксена марка
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ