ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за послове комуналне накнаде, правне и стручне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дијана Скендерија – ССС за правне послове, Оља Секулић – ССС за економске послове
Телефон: 051/244-497
E-mail: dijana.skenderija@banjaluka.rs.ba ; olja.sekulic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Наплата комуналне накнаде за кориштење стамбеног или пословног простора.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним дјелатностима, чл. 21. и 22. („Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 и 100/17); Одлука о комуналној накнади („Службени гласник Града Бања Лука“, број 5/13 и 39/16); Одлука о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде („Службени гласник Града Бања Лука“, број 09/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Комунална накнада Висина комуналне накнаде утврђује се према јединици изграђене корисне површине простора у зависности од зоне у којој се објекат налази и степена опремљености улице у насељу комуналним објектима и то: КН=КП х Б х ВБ. ( КН-комунална накнада, КО-изграђена корисна површина, Б-број бодова, ВБ-вриједност бода). 555-007-1203-4888-60 Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 15 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 годинa
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.