ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађење
Одсјек за велике инвестиционе објекте и сложене предмете
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење и грађење
КОНТАКТ ПОДАЦИ

Центар за дозволе Одјељења за просторно уређење (Пријемна канцеларија) – канцеларија број 19
Телефон: 051/244-473
E-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рушење легалних објеката због рушевног стања или изградње новог објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 149. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 2/15 и 106/15); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр, 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ 555-007-1203-4888-60; Таксена марка Општина 002
Такса на рјешење за уклањање објекта 50 КМ 555-007-1203-4888-60; Таксена марка; Готовинско плаћање Општина 002
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/Назив правног лица
Име родитеља/Одговорно лице
ЈИБ правног лица
Адреса/Сједиште
Контакт телефон
Катастарска честица број стари
Катастарска честица нови премјер
Година грађења објекта
Грађевинска дозвола број и датум
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву РУГИП Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума уколико доказ издаје РУГИП (странка плаћа таску/накнаду)
Пројекат уклањања (осим за помоћне, индивидуално стамбене, индивидуално стамбено пословне и пословне објекте до 400 м2 бруто грађевинске површине ако није ријеч о сложеном објекту у смислу Закон о уређењу простора и грађењу) Овлаштено правно лице Оригинал
Процјена утицаја на животну средину ако је то потребно у складу са посебним прописма Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Оригинал
Сагласност Републичког Завода за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС (када је то прописано посебним прописима) Републички Завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа РС Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума (странка не плаћа таску/накнаду)
Сагласност Топлана а.д. Бања Лука Топлана а.д. Бања Лука Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума (странка не плаћа таску/накнаду)
Електроенергетска сагласност З.П. Електро Крајина а.д. Бања Лука Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума (странка не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност водовода Водовод а.д. Бања Лука Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума (странка не плаћа таску/накнаду)
Сагласност М:тел а.д. Бања Лука М:тел а.д. Бања Лука Оригинал Прибавља се по службеној дужности на основу споразума (странка не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати такси Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ