ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Татјана Дукић, Стручни сарадник за приватни сектор
Телефон: 051/244-444 локал 849
E-мејл: tatjana.dukic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Заштита и одрживо кориштење предмета концесије.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о концесијама, чл. 6, 8, и 12. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13); Закон о рударству, члан 8. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Концесиона накнада Одређена Уговором о концесији.
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Предмет концесије
Предложени рок трајања концесије
Локација обављања концесионе дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Иницијатива за покретање поступка додјеле концесије Странка Оригинал
Извод из просторно – планске документације Град Бања Лука- Одјељење за просторно уређење Оригинал
Доказ о стању у јавним евиденцијама о непокретности на којима се предлаже обављање концесионе дјелатности РУГИПП П.Ј. Бања Лука Оригинал
Доказ о плаћеној концесиној накнади (у случају концесија за комуналне дјелатноси из надлежности Града) Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До истека уговора о коцесији.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац