ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Наташа Партало, Дијана Митровић, ССС за пољопривреду, водопривреду, шумарство и ловство
Телефон: 051/244-444 локал 851
E-мејл: natasa.partalo@banjaluka.rs.ba; dijana.mitrovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Надокнада утврђене штете од законом заштићене дивљачи.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ловству, члан 59 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 60/09 и 50/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Накнада за излазак комисије за процјену штете од дивљачи 70 КМ 555-007-1203-4888-60 Општина 002; Врста прихода 729-124
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Опис штете
Вријеме настанка штете
Мјесто на којем се десила штета
Контакт адреса и телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о уплати таксе и накнаде Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 5 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До дана исплате утврђеног износа накнаде штете.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ