ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и локални економски развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за привреду и предузетништво
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Угоститељство и туризам
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Владимир Којић, ССС- угоститељство и трговина
Телефон: 051/244-444 локал 853
E-mail: vladimir.kojic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рад угоститељских објеката након радног времена (свадба, матурска забава и сл.), осим угоститељских објеката смјештених у стамбено-пословним зградама колективног становања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, члан 30. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 47/17); Одлука о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју Града Бања Лука, чл. 15. и 15а. („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 14/12, 16/14, 16/15, 39/16, 26/17 и 30/23).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 50 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Назив правног лица
ЈМБГ
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Угоститељски објекат
Улица
Дан и вријеме за које се тражи продужење
Врста програма (свадба, матурска забава и сл.)
Доказ о уплати такси
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава младенаца о намјери ступања у брак (за свадбу) Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
Потврда школске установе (за матурску забаву) Образовна установа Оригинал
Потврда привредног друштва (за јубиларне прославе правних лица) Привредно друштво Оригинал
Изјава физичког лица чија се прослава организује Град Бања Лука- Одјељење за општу управу Оригинал
Рјешење о регистрацији дјелатности Град Бања Лука, АПИФ или други надлежни орган јединице локалне самоуправе Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 2 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 30 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Одјељење за привреду и локални економски развој по службеној дужности ће утврђивати да ли је угоститељ, за чији се угоститељски објекат тражи издавање сагласности за рад у пригодном радном времену, кажњен изрицањем прекршајног налога за прекорачење прописаног радног времена и емитовање повећаног нивоа буке, у периоду од шест мјесеци прије дана подношења захтјева за рад у пригодном радном времену. Захтјевима угоститеља који су кажњени, у поменутом периоду и на наведени начин, неће бити удовољено.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 дан.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ОБРАЗАЦ