ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/244-513
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање чињенице очинства.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 12. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Породични закон, чл. 109-144 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 54/02 , 41/08 и 63/14);  Упутство о вођењу матичних књига, тачке 85-102 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на записник 5 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име оца
Презиме оца
Мјесто, дан и година рођења
Дан и мјесто рођења дјетета
Презиме мајке
Име мајке
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР за дијете Матичне службе Оригинал Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у службеним евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Извод из МКВ у случају брака Матичне службе Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у службеним евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Извод из МКР за мајку Матичне службе Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у службеним евиденцијама матичне службе Града Бања Лука.
Личне карте родитеља МУП На увид
Доказ о уплати градске административне таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усменим путем.