ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-513
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у матичну књигу рођених пунољетног лица чије је држављанство Републике Српске уписано у књигу држављана у Бањалуци, а лице је рођено изван територије БиХ .
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 20. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачке 110, 110.1 и 110.2 („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 66/18); Одлука о градским административним таксама, члан 12. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања и бр. Телефона
Име и презиме
Дјевојачко презиме
Датум и мјесто рођења
Име оца
Име и дјевојачко презиме мајке
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Пребивалиште
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених иностраног органа Матичне службе Оригинал
Извод из матичне књиге вјенчаних и други докази о брачном статусу Матичне службе Оригинал
Увјерење о држављанству Матичне службе Оригинал може се службеним путем извршити увид
Лична карта МУП Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева 1 дан.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац