ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Oдјeљење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за грађанска стања, управне послове и правну помоћ грађанима
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 244-518
E-mail: opsta.uprava@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Да се у књигу умрлих унесе чињеница смрти одређеног лица (углавном ради покретања оставинског поступка).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр.13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о матичним књигама, чл. 29, 42. и 46. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 11/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 164. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12, 64/13 и 32/17); Одлука о градским административним таксама, члан 16. („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 26/13, 11/14, 3/15, 39/16 и 17/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на рјешење 10 КМ Таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме подносиоца захтјева
Име подносиоца захтјева
Контакт телефон и адреса подносиоца захтјева
Име и презиме умрле особе
Дјевојачко презиме умрле особе
Датум и мјесто смрти
Датум и мјесто рођења
Име оца
Име и дјевојачко презиме мајке
Држављанство
Националност
Вјероисповијест
Пребивалиште умрле особе
Брачно стање
Име и презиме брачног друга
Мјесто сахране
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда или извјештај здравствене установе o случају смрти Надлежна здравствена установа Оригинал; Овјерена копија
Извод из МКР за умрло лице Матична служба Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у евиденцији матичне службе Града Бања Лука.
Извод из МКВ за умрло лице Матична служба Оригинал; Овјерена копија Прибавља се по службеној дужности уколико се подаци налазе у евиденцији матичне службе Града Бања Лука.
Лична карта умрлог лица или други документи који могу послужити као доказ чињеница у поступку МУП Копија
Лична карта подносиоца захтјева МУП Копија; Овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Шалтер поште или банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац