ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Кременовић, ССС за развој спорта
Телефон: 051/244-444
E-мејл: dragana.kremenovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Бољи увид и праћење достављања извјештаја (намјенског правдања средстава).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о омладинском организовању Републике Српске, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12); Омладинска политика Града Бања Лука, 2018-2022. година („Службени гласник Града Бања Лука“ број 4/18); Правилник о додјели средстава за суфинансирање појединачних програмских активности омладинских организација, организација за младе, вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ („Службени гласник Града Бања Лука“ број 6/17);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив организација
Име и презиме овлаштеног лица
Контакт адреса
Контакт телефон
ЈИБ
Жиро-рачун
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Наративно и финансијско извјештавање о реализацији програмских активности омладинских организација, организација за младе, вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ (Образац 2) Образац јединице локалне самоуправе Оригинал
Правдање трошкова – финансијски извјештај (Образац – 2а); Образац јединице локалне самоуправе Оригинал
Наративни извјештај (Образац – 2б) Образац јединице локалне самоуправе Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац