ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драган Бабић, ССС за развој спорта
Телефон: 051/244-444 лок 713 и 714
E-мејл: dragan.babic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поштовање законске регулативе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, члан 15. ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о категоризацији грана спорта и спортских организација (“ Службени гласник Града Бања Лука“, број 29).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив организација
ЈИБ
Адреса
Контакт телефон
Контакт особа
Жиро рачун
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Текстуални дио извјештаја Странка Оригинал
Финансијска документација Странка Оригинал
Новински чланци, критика, видео запис и слично Странка Оригинал
Други докази о оствареним резултатима Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац