ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драган Бабић, ССС за развој спорта
Телефон: 051/244-444 лок 713 и 714
E-мејл: dragan.babic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поштовање законске регулативе у погледу равномјерне исплате средстава спортским организацијама.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, чл. 10, 12, 17, 18, 19. и 57. ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о категоризацији грана спорта и спортских организација ( „Службени гласник Града Бања Лука“, број 29/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Назив организације
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Текстуални дио програма Странка Оригинал
Записник са посљедње одржане Скупштине удружења ( спортске организације) Странка Оригинал
Рјешење о регистрацији удружења Основи суд Бања Лука Копија
ЈИБ порески број Пореска управа Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешење захтјева је 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац