ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драган Бабић, ССС за развој спорта
Телефон: 051/244-444 лок 713 и 714
E-мејл: dragan.babic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Поштовање законске регулативе код суфинансирања активности спортских организација.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, члан 17. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о категоризацији грана спорта и спортских организација, сви чланови („Службени гласник Града Бања Лука“, број 29/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив организација
Име и презиме овлаштеног лица
ЈИБ
Контакт адреса
Контакт телефон
Жиро рачун
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Статут Странка Копија
ЈИБ порески број Пореска управа Копија
Рјешење о регистрацији удружења Основни суд Бања Лука Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац