ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радислав Гојковић, ССС за сарадњу са спортским организацијама
Телефон: 051/244-444 лок 713 и 714
E-мејл: radislav.gojkovic@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Равномјерно финансирање спорта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о спорту, чл. 10. и 17. ( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 04/02, 66/03, 73/08 и 102/08); Правилник о критеријумима, условима и начину стицања статуса спортских манифестација од интереса за Град Бања Луку ( „Службени гласник Града Бања Лука“, број 8/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Назив манифестације
Период
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији удржења Основни суд Бања Лука Копија
Писма подршке Странка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) За дату календарску годину.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац