ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за културу, туризам и социјалну политику
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Невена Благојевић Подрић, ССС за културу – координатор
Телефон: 051/244-444 локал 758
E-мејл: nevena.b.podric@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА  –
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив правног лица
Адреса
ЈИБ
Контакт особа
Контакт телефон
Врста манифестације
Назив манифестације
Која ће се одржат од ___ до ___ у ____
а према обрасцу приједлога манифестација који се достваља у прилогу
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о упису у судски регистар АПИФ/суд Копија
Потврда о регистрацији у пореској управи (ЈИБ) Пореска управа Копија
Доказ о отвореном рачуну у банци Банка Копија
Статут субјекта (само код удружења) Странка Копија
Писма подршке ( мишљење и оцјене других субјеката о пројектима или награде и признања) Странка Оригинал
Образац за годишњи календар културних манифестација Град Бања Лука- Одјељење за културу, туризам и социјалну политику Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева 3 дана. Рок за рјешавање потпуног захтјева 8 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате средстава и достављања извјештаја.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗА ГОДИШЊИ КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА Преузмите образац