ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/233-145
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Додјела једнократних новчаних помоћи за лијечење корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, чл. 30, 39. и 60. („Службени гласник гласник Републике Српске“, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о заштити цивилних жртава рата, члан 8. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/10); Буџет РС-грант-416000- текуће дознаке ППБ, РВИ и ЦЖР- исплата, једнократна новчана помоћ за трошкове лијечења („Службени гласник Републике Српске“, број 110/15); Критерији за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите, цивилних жртава рата, тачка 1. (АКТ- Министарства рада и борачко-инвалидске заштите- налази се на званичној интернет страници овог министарства).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса
Телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење надлежног органа о оствареном статусу Град Бања Лука- Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Копија
Доказ да материјалне могућности не обезбјеђују адекватно лијечење Надлежне институције Оригинал; Копија
Изјава о заједничком домаћинству Град Бања Лука-Одјељење за општу управу Оригинал
Налаз и мишљење надлежне здравствене установе Здравствена установа Оригинал; Копија
Медицинска документација Здравствена установа Оригинал; Копија
Доказ о висини потребних средстава (рачуни, предрачуни) Апотекарске установе, Здравствене установе Оригинал; Копија
Текући рачун Банка Копија
Сагласност подносиоца захтјева Лично-подносилац Писмена сагласност Обрада личних података
Рјешење фонда здравственог осигурања РС Фонд здравственог осигурања РС Оригинал; Копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивања надлежном министарству 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сва документација која се налази у надлежности Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, одјељење прибавља службеним путем. Рјешење издаје Министарство рада и борачко-инвалидске заштите које проводи поступак за текућу годину и у складу са тим и израђује образац.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате утврђеног износа.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац