ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 051/ 233-145
E-mail: boracko.invalidska@banjaluka.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рјешавање стамбених питања корисника борачко-инвалидске заштите.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске, чл. 39. и 60. (Службени гласник Републике Српске, бр. 134/11, 9/12 и 40/12); Правилник о рјeшавању стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих инвалида, ратних војних инвалида и бораца ( „Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 31/22)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме (име оца) и име
Адреса
Контакт телефон
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за рјешавање потпуног захтјева 60 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Сва документација која се тражи од странке приликом расписивања конкурса, а у надлежности је Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, Одјељење прибавља по службеној дужности.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац